Inloggen

Welkom op het ouderportaal van basisschool Klein Heyendaal

preview
Nieuwsbrief 28 november 2019

Nieuwsbrief basisschool Klein Heyendaal

De komende 2 weken

Donderdag 5 december komt de Sint met zijn Pieten weer bij ons op school.
Vrijdag 6 december is er een studiedag voor het team, de leerlingen zijn vrij.
Dinsdag 10 december vergadert de leerlingenraad.
Donderd 12 december leveren de voedselpakketten in bij de kerk.

De jarigen

verjaardag28-11     James Jeursen
28-11     Bruno Klomp
28-11     Fauve Wassenaar
28-11     Jolie Wassenaar
29-11     Fiene Reintjes
29-11     Saar Somers
03-12     Lot Barneveld
03-12     Milou Cadirci
03-12     Aimee Loois
04-12     Else van Amerongen
04-12     Yannick Pennings
06-12     Boet Bartels
06-12     Tess Somers
08-12     Jules Brunet de Rochebrune
09-12     Frederique Hermans
11-12     Juliette van Berkel
11-12     Nour Daghouch
11-12     Nora Lammers
11-12     Robine Wigmans
11-12     Juffr. Natasja
12-12     Stevan Arango
12-12     Wiep Tijdhof

Studiedag 6 december

studiedagVrijdag 6 december, de dag na Sinterklaas, is er een studiedag voor het team. De leerlingen zijn dan vrij. Deze dag staat in het teken van didactisch coachen en het schoolplan 2020-2024, met name onze missie en visie.

Extra studiedag

Op woensdag 27 mei is er een extra studiedag.

Deze extra studiedag wordt ingelast omdat de studiedag van 2 juni onverwacht geheel in het teken van de Josephstichting komt te staan. De studiedag van 2 juni was al gepland. 
Een extra studiedag is dus noodzakelijk om het geplande programma van 2 juni alsnog uit te voeren. We hebben gezocht naar een dag aansluitend aan het weekend, dit is echter voor de trainers onmogelijk. Vandaar onze keuze voor woensdag 27 mei, een halve dag betekent voor u een mindere belasting qua opvang, voor ons was mei of begin juni een must i.v.m. afronding van diverse activiteiten.

Vakantierooster 2020-2021

Afgelopen dinsdag is er een medezeggenschapsraad vergadering geweest. In deze vergadering zijn een aantal documenten vastgesteld. Het plan sociale veiligheid en het schoolondersteuningsprofiel. Deze documenten kunt u vinden op de website en dit ouderportaal. Tevens zijn de studiedagen voor volgend schooljaar vastgesteld. In de bijlage het complete vakantie- en vrije dagenrooster voor volgend schooljaar.

Nieuws van buiten

Verzoek tot medewerking aan een onderzoek.

 

Beste ouders,

 

Mijn naam is Anniek van Dijk en ik ben student aan de Radboud universiteit in Nijmegen. Ik doe voor mijn masterscriptie onderzoek naar de verwerking in de hersenen bij kinderen met dyscalcie of rekenproblemen in vergelijking met kinderen die dit niet hebben. 

 

Hiervoor ben ik nog op zoek naar 2 jongens uit groep 7, twee meisjes uit groep 7 en een meisje uit groep 6 zonder rekenproblemen als controlegroep. Verder ben ik ook nog op zoek naar leerlingen uit groep 6, 7 of 8 met rekenproblemen of dyscalculie die een vriendje of vriendinnetje zonder rekenproblemen mee kunnen en willen nemen naar het onderzoek. Het is de bedoeling dat ze een dag naar de Radboud Universiteit in Nijmegen komen waarin ze in het lab zullen worden onderzocht. De reiskosten voor ouders zullen worden vergoed en kinderen krijgen na afloop een kleine beloning. In de informatiefolder in de bijlage​ staat alles nog een keer uitgelegd.

 

Ik vroeg me af of de school hierin zou willen optreden als tussenpersoon door middel van het verspreiden van de informatiefolder. Mogelijk door deze in de schoolkrant of iets dergelijks te plaatsen. Via deze weg kunnen ouders dan kennis nemen van het onderzoek en zich mogelijk aanmelden via de contactgegevens in de folder. 

 

Er is nog weinig bekend over de verwerking in de hersenen in combinatie met dyscalculie of rekenproblemen en via deze weg probeer ik tijdens mijn afstuderen iets toe te voegen aan de wetenschappelijke kennis en mogelijk ook oplossingen voor rekenproblemen te bewerkstelligen. Ik hoop dat u mij zou willen helpen. Alvast bedankt!

 

Met vriendelijke groet, 

Anniek van Dijk​​​