Inloggen

Welkom op het ouderportaal van basisschool Klein Heyendaal

preview
Nieuwsbrief 9 januari 2020

Nieuwsbrief basisschool Klein Heyendaal

De komende 2 weken

Dinsdag 14 januari is er een MR vergadering. De vergadering start om 20.15 uur.

Vanaf 15 januari kunt u intekenen om te komen voorlezen in verband met de voorleesdagen.

Vanaf 13 januari starten wij in de verschillen groepen weer met de afname van leestoetsen. Deze AVI en DMT toetsen worden individueel afgenomen. De afnameperiode voor de hele school bedraagt ongeveer 4 weken.
Dinsdag 21 januari is er een bijeenkomst van de leerlingenraad.

Op 22 januari starten de voorleesdagen. Deze duren t/m 31 januari.

De jarigen

jarige10-01     Tom Fleuren

10-01     Hannah Hemels

10-01     Julie Janssen

11-01     Stijn van den Boom

11-01     Thijmen de Wildt

12-01     Iskander Stapel

13-01     Livia van Broekhoven

13-01     Noud Noij

14-01     Philip Bökkerink

14-01     Fenna van der Horst

14-01     Veerle Rietbergen

14-01     Laura Velderman

15-01     Jasmijn van Dam

15-01     Thomas van der Voort

16-01     Mariana Damyanova

17-01     Sophie Uil

18-01     Charlotte Manders

19-01     Anne-Bo Bercx

21-01     Marie van der Grinten

23-01     Charlotte Cloo

23-01     Edwin Cornelissen

23-01     Diana Dumitru

Verloren

Beste ouders,

 

HELP. Op 6 januari ben ik mijn zilveren slavenarmband helaas verloren.

Die had voor mij heel veel emotionele waarde.

Vanaf school ging ik met mijn rolstoel (toen ik vertrok had ik de armband nog om) via Prof.Molkenboerstraat en fietspad van de Groenewoudseweg naar de St.Annastraat.

Daar ontdekte ik dat hij niet meer om mijn arm zat.

Heeft iemand de armband ergens gezien of erover gehoord, laat het mij svp weten.

Inline image

 

Bij voorbaat Hartelijk Bedankt,

Carolien Smit, tel. 06 46740693

Kerstmarkt

We hebben weer een prachtige kerstviering achter de rug.

's-Morgens een heerlijk kerstontbijt in de klas, na schooltijd was er een drukbezochte kerstmarkt.
De opbrengst van deze kerstmarkt gaat naar het goede doel,  de Vincentius Vereniging Nijmegen.

 

Vincentius Vereniging Nijmegen is een grote vrijwilligersorganisatie en al jaren actief op het gebied van maatschappelijke dienstverlening. De vereniging probeert problemen zoals armoede en eenzaamheid in Nijmegen te verzachten en wordt compleet gerund door vrijwilligers. Onze langdurige samenwerking met hulpverleners en andere betrokkenen zoals wijkagenten maakt dat wij gericht de juiste hulp kunnen bieden en weten wat er speelt. We staan middenin de samenleving en zijn op de hoogte van alle ontwikkelingen en problematiek. Het doel is om de situatie waarin men zich bevindt structureel te verbeteren. Voor incidentele hulp staat onze deur uiteraard ook altijd open!

Daarnaast heeft Vincentius Nijmegen meerdere terugkerende activiteiten zoals eat & meet en soep met je buren. Ook zijn er jaarlijkse projecten om net wat meer voor een ander te kunnen betekenen, dit zijn bijvoorbeeld de Ladiesnight om moeders in de watten te leggen, het rugzakjesproject voor kinderen die niet op vakantie kunnen en de kerstactie waarbij er kerstpakketten worden uitgedeeld. In het mooie gebouw in de Horstacker kunnen kinderen ook komen koken, is er een warme huiskamer en zijn er sportlessen voor gereduceerd tarief.

 


En de opbrengst is net als vorig jaar weer heel hoog, € 2350,00. Hiervoor onze hartelijke dank.

 

 

PS.


Weet u dat de kerstviering, net als het sinterklaasfeest, ondersteund wordt door de inzet van vele ouders en een financiële bijdrage van de oudercommissie.

Vuurwerk

 

Tijdens de afgelopen jaarwisseling is het schoolplein veelvuldig gebruikt als vuurwerk. De hoeveelheid achtergebleven vuurwerk was enorm. In de vakantie werden wij aangenaam verrast door acties van ouders, leerlinge en BSO Soos die het hele plein hebben schoongeveegd . Het was heel fijn om maandagmorgen op school te komen en een zo opgeruimd plein aan te treffen. Iedereen die hier aan heeft meegewerkt; enorm bedankt.

Inline image

 

In de vakantie is overigens ook de nodige schade aangericht. Een speeltoestel is beschadigd net als de toegangspoort van het kleuterplein. En er zijn een ruit en een container opgeblazen. De schade bedraagt enkele duizenden euro's. Van deze zaken is aangifte gedaan bij de politie

Staking 30 en 31 januari

Zoals u weet is er door de vakbonden  een landelijke staking in het PO uitgeroepen op 30 en 31 januari. Op dit moment is nog niet duidelijk wat de teamleden van Klein Heyendaal gaan doen. Dat heeft te maken met 2 factoren. De PO raad heeft nog geen akkoord gegeven voor het afgesloten CAO akkoord. Zij nemen naar verwachting op 9 januari een besluit. Tevens wil iedereen graag weten hoe ons bestuur tegenover de acties staat. Daar komt naar verwachting in de loop van de volgende week meer duidelijkheid over. 
Zodra duidelijk is wat de individuele teamleden wordt u daarover geïnformeerd.

Schoolplein

Beste ouders en medewerkers van Klein Heyendaal,

 

Begin februari starten we met de herinrichting van het onderbouw speelplein. We willen de kinderen een groener, mooier en uitdagender speelplein bieden. 

Een groot aantal stoeptegels gaat plaatsmaken voor een klein bosje, een watergebied, heerlijke zitplekken en een groot speelgebied. In de maanden februari, maart en april zal daar, door het bedrijf 'WeerNaarBuiten,' hard gewerkt worden om alles te realiseren. Dit zal in fases gebeuren, zodat het plein voor ouders en kinderen gewoon toegankelijk blijft.

In de bijlage is het concrete plan te zien.

 

Iedereen heeft ons vorig schooljaar enorm geholpen middels een sponsorloop, met een fantastische opbrengst. Die hebben we hierbij zeker ook nodig.

 

Ik wil jullie medewerking nogmaals vragen.

Op zaterdag 1 februari willen we dit project graag gezamenlijk starten met een meewerkdag. Die dag worden tussen 10 en 15 uur zo veel mogelijk stoeptegels verwijderd en op pallets gestapeld. Ook wordt er een begin gemaakt met de eerste graaf-werkzaamheden. Hierbij hebben we man- en vrouwkracht nodig.

 

Wie hebben we nodig:

Mensen met enige spierkracht, geen angst voor vieze handen en goede zin.

 

Wat hebben we nodig: 

Als het kan graag een of meer spaden meenemen.

Kruiwagens mag je thuis laten, die hebben we genoeg.

Werkhandschoenen zijn aan te bevelen.

 

De school zorgt voor een lekkere lunch om 12.30 uur, dus je eigen eten en drinken mag je thuis laten.

Kinderen mogen meekomen (ev. met emmer en schepje).

 

Beste ouders, dit is DE kans om alle goede afslank-voornemens voor 2020 ook daadwerkelijk in de praktijk te brengen!

 

 Als je komt meehelpen, graag aanmelden door te reageren op dit bericht.

 Alvast hartelijk dank, en ik hoop veel mensen te zien op 1 februari.

 Hartelijke groet,

 

Jan van Heumen

Projectleider speelplein

Voorleesdagen

Beste ouders,

 

De Nationale Voorleesdagen op Klein Heyendaal vinden plaats van woensdag 22 januari t/m woensdag 29 januari.

In deze week mogen ouders, opa’s, oma’s, etc. komen voorlezen in de klas.

 

Vanaf  woensdag 15 januari kunt u zich hiervoor opgeven via een intekenlijst bij de klas.

Het is de bedoeling dat u zelf een voorleesboek meeneemt.

 

Veel (voor)leesplezier!

 

Met vriendelijke groet,

De commissie leesbevordering.

 

Inline image